OBUKA RADNIKA OBEZBEDJENJA

Za sticanje licence po novom Zakonu o privatnom obezbedjenju, definisan je obavezni program strucne obuke za radnike obezbedjenja.

Takticki Sistem Samoodbrane ‘ODBRANA’, vrsi obuku u skladu sa programom strucne obuke radnika obezbedjenja u primeni fizicke snage.

Po planu i programu ODBRANE, u procesu obuke koriste se specificne tehnike samoodbrane u odbrani od jednog ili vise napadaca, odbrana od pistolja, noza, palice, itd.

Program obuke vode licencirani instruktori Odbrane u specijalizovanim trening centrima na vise lokacija u Srbiji.

Sistematizacija obuke za osnovna znanja sluzbenika obezbedjenja u oblasti samoodbrane se sastoji od 3 teorijska i 32 prakticna casa. (total 35 casova)

Po zavrsenom kursu u primeni fizicke sile – samoodbrane, polaznici istog sticu uverenje (sertifikat) o zavrsenoj obuci.


Trening Centri za obuku Sluzbenika Obezbedjenja

  1. Grad Beograd
  2. Grad Valjevo
  3. Grad Vranje
  4. Grad Zaječar
  5. Grad Zrenjanin
  6. Grad Jagodina
  7. Grad Kragujevac
  8. Grad Kraljevo
  9. Grad Kruševac
  10. Grad Leskovac
  11. Grad Loznica
  12. Grad Niš
  13. Grad Novi Pazar
  14. Grad Novi Sad
  15. Grad Pančevo
  16. Grad Požarevac
  17. Grad Priština
  18. Grad Smederevo
  19. Grad Sombor
  20. Grad Sremska Mitrovica
  21. Grad Subotica
  22. Grad Užice
  23. Grad Čačak
  24. Grad Šabac

NAJBOLJI TRENING ZA VASE RADNIKE OBEZBEDJENJA JE NA SAMO KORAK OD VAS.

BUDITE NAJBOLJI, TRENIRAJTE SA NAJBOLJIMA U INDUSTRIJI.


Sve informacije na:

info@odbrana.rs

+381 69 699232


*Licencu izdaje MUP Republike Srbije na osnovu Uverenja o završenoj stručnoj obuci za radnike fizičko tehničkog obezbeđenja ili procenu rizika koju pruža naš stručni tim instruktora i predavača.
*Stručna obuka i polaganje ispita za licencu u Ministarstvu unutrašnjih poslova su zakonska obaveze za obavljanje ovih poslova.

ISPITNA PITANJA ZA RADNIKE FTO

  1. Šta je FTO?
  2. Šta je kolektivna odbrana?
  3. Šta je kolektivna bezbednosti?
  4. Šta je kooperativna bezbednost?
  5. Koja su četiri pristupa bezbodnosti?
  6. Šta je saradnja u bezbednosti?
  7. Koja su četiri prstena bezbednosti?
  8. Koji je osnovni pojam bezbednosti?
  9. Koje se vrste bezbednosti razlikuju?
  10. Šta sistem bezbednosti predstavlja?
  11. Koji su elementi nacionalnog sistema bezbednsoti?
  12. Koje su opšte mere bezbednosti?
  13. Koje su specijalne mere bezbednosti?
  14. Šta je bezbednosna kultura?
  15. Šta predstavlja bezbednosna situacija?
  16. Šta je obaveštajna služba?
  17. Šta predstavlja zaštita?
  18. Ko su subjekti zaštite?
  19. Navedite oblike organizovanja zaštite?
  20. Koji su vojni izazovi, rizici i pretnje?
  21. Šta je osnovna karakteristika sistema odbrane?
  22. Kako ratno stanje nastaje?
  23. Globalno šta čini sistem odbrane?
  24. Šta je civilna zaštita?
  25. Objasnite sistem FTO?
  26. Šta fizička bezbednosti podrazumeva?
  27. Šta tehnička bezbednst podrazumeva?
  28. Šta je zaštita na radu?
  29. Kako se organizuje FTO kroz državni sektor bezbednosti?
  30. Kako se organizuje FTO kroz Privatni sektor bezbednosti?
  31. Koje su funkcije privatnih preduzeća za obezbeđenje?
  32. Šta je bezbednosni marketing?
  33. Šta je bezbednosni konsalting?
  34. Šta je bezbednosni inženjering?
  35. Kako se vrši kontorla sistema FTO?
  36. Koji su sadržaji sistema FTO?
  37. Kako se ispoljavaju ugrožavajući faktori imovine i života ljudi?
  38. Navedite pojedine oblike ugrožavanja imovine i života?
  39. Objasnite pojedine oblike ugrožavanja imovine i života?
  40. Šta obuhvataju sadržaji sistema FTO?
  41. Koji su principi obezbeđenja odgovarajući kako bi FTO uspešno funkcionisao?
  42. Šta je kontraobaveštajna zaštita?
  43. Šta predstavlja zaštita ličnosti?
  44. Koje su mere zaštite određenih objekata i rejona?
  45. Koje su mere dezinformisanja?
  46. Koji su kriterijumi mera obezbeđenja?
  47. Koji je osnovni zadatak sistema FTO?
  48. Navedite sadržaje sisteme obezbeđenja u savremenoj praksi?
  49. Od čega se sastoji služba FTO?
  50. Koje su osnovni objekti FTO?
  51. Koja je opšta oprema pripadnika FTO?
  52. Šta je unutrašnja organizacija službe FTO?
  53. Koje su odgovornosti menadžera službe FTO?
  54. Kako se obavlja delatnost službe FTO?
  55. Objasnite načela rada službe FTO?
  56. Koji su opšti kriterijumi za rad službi FTO?
  57. Koja su ovlašćenja neposrednih izvršitelja službe FTO?
  58. Kakvo ponašanje službenika FTO mora da bude?
  59. Koje su opšte dužnosti čuvara?
  60. Koje su posebne dužnosti izvršilaca službe FTO?
  61. Koje su dužnosti operativnih izvšilaca?
  62. Koje su dužnosti smenovođe?
  63. Koji su zadaci menadžera obezbeđenja službe FTO?
  64. Koji su nivo odgovornosti službi FTO?

Obavezni, opsti uslovi za polaznike obuke za radnike fizičko-tehničkog obezbeđenja:

  • Uverenje o državljanstvu RS
  • Fotokopija lične karte
  • Diploma o završenoj školi
  • Lekarsko uverenje

Učlani se:

 

Asocijacije, Federacije, Klubovi, Instruktori, nazovite predstavnika ODBRANA Tima u Srbiji i postanite clan Srpske Asocijacije Borenja i Streljastva, punopravnog clana Svetske Federacije!

Telefon:    +381 69 699232
Email:    info@odbrana.rs
Adresa: Brace Jerkovic 137A, Vozdovac 11010 Beograd, Srbija

ОДБРАНА – ODBRANA

 

Тактички Систем Самоодбране

Tactical Defense System

Тактическая Система Самозащиты