Realni Aikido
Možda ste čuli za aikido iz gledanja filma „Niko – Iznad zakona” u kom igra akcioni junak Steven Seagal ili iz nekih drugih filmova u kojima se primenjuju razne borilačke veštine i odbrambeni programi. Aikido je stvoren kao odbrambeni mehanizam koji štiti osobu od povreda koristeći energiju napadača protiv njega samog.
Realni aikido je unapređen aikido koji kombinuje najbolje tehnike aikido, džudo i džiudžicu borilačkih veština kao istinske oblike ulične samoodbrane. Ne samo da realni aikido posuđuje od tradicionalne borbe prsa u prsa, nego takođe pripaja i odbrambene manevre protiv oružja kao što su noževi i pištolji.
Ovaj fleksibilni sistem borilačkih veština, stvoren od strane velikog majstora Ljubomira Vračarevića, instruktora samoodbrane iz Srbije, savršen je za obezbeđenje visokog profila, telohranitelje, a i prosečne građane. To je zato što se režim treninga lako primenjuje na stvarne, svakodnevne situacije.
Pošto realni aikido koristi silu protivnika i gravitacije protiv njega samog, ne morate biti velik poznavalac borilačkih veština. Ne postoji starosna granica za bavljenje realnim aikidom. Može veoma osnažujuće delovati na muškarce, žene, decu, čak i starije osobe. Takođe, poboljšava osnovne funkcije kao što su ravnoteža i samopouzdanje.
Činjenica da realni aikido može da se primeni na najviše forme zaštite kao što su specijalne vojne operacije i taktičke policijske jedinice čini ovu formu borilačkih veština jedinstvenom, tako da možete jednostavno savladati ovu jednu formu samoodbrane i zaštite, i dobićete dobro zaokruženo znanje pomoću kog ćeteReal Aikido VladimirDjordjevic biti u stanju da izbegnete, da se suprotstavite i sprečite na stotine različitih scenarija u stvarnom svetu, stvorene od strane glavnog instruktora realnog aikidoa, Vladimira Đorđevića.
Odbrana.com specijalizovana je za prvu i krajnju ovog srpskog samoodbrambenog programa. Naučićete više od neukusnih pokreta ili novih veština koje možete naći u većini klubova. Mi ćemo na Vas preneti ogromno znanje i omogućiti Vam da se stavite u situaciju u kojoj ćete se osećati samouvereno i odbiti potencijalne napadače, koristeći veštine koje ste naučili na našim časovima.
Kako budete napredovali u realnom aikidou, dobićete pojaseve ili rangiranja, kao i u bilo kom drugom tradicionalnom programu borilačkih veština. Deca takođe mogu dobiti pojaseve. Svi mogu postići uspeh u realnom aikiduo, bilo da su novi u borilačkim veštinama ili da je u pitanju iskusni telohranitelj koji želi da bude u stanju da se snađe u svim tipovima situacija. Nebo je granica, ono što ste uložili će Vam se vratiti desetostruko.

Realni aikido je srpska samoodbrambena borilačka veština. To je efikasna, široko primenjena veština koja vodi poreklo od tradicionalnog aikidoa, džudoa i džiudžicua. Osnivač realnog aikidoa je veliki majstor, Ljubomir Vračarević, nosilac crnog pojasa, desetog DAN-a, profesor realnog aikidoa i džiu-džicua. Zahvaljujući njegovom dugom iskustvu, stečenom i unapređenom neprekidnim kontaktom sa prvoklasim japanskim majstorima ove veštine, majstor Vračarević razlikuje nekoliko hiljada veština, usavršio ih je, reformisao njihove elemente koristeći svoje znanje iz drugih borilačkih veština, stvarajući novi stil, realni aikido – veoma efikasan i fleksibilan sistem odbrambenih tehnika. Fleksibilnost realnog aikidoa je samo jedna od njegovih najvažnijih karakteristika. Sastavljanjem različitih tehnika u skladu sa stvarnom situacijom postiže se maksimalna efikasnost. Prelaz sa jedne na drugu veštinu je jednostavan, i samo znanje i veštine će odrediti koje elemente će neko upotrebiti. Ove neograničene mogućnosti kombinovanja omogućavaju višestruke primene realnog aikidoa.
Ne postoji starosna granica za bavljenjem realnog aikidoa. Ova veština je veoma pogodna za rekreaciju odraslih, pozitivno utiče na dečiji psihofizički razvoj i motoriku, a pogotovo je pogodna za obuku telohranitelja i specijalnih jedinica vojske i policije. U ovoj oblasti, majstor Vračarević je postigao izuzetne rezultate….obuka telohranitelja predsednika Zimbabvea, gospodina Roberta Mougabea, predsednika Libije, gospodina Moamara Gadafija, specijalnih jedinica ruske policije „Alfa” i „Kobra”. Majstor Ljubomir Vračarević je general-major u  ruskoj vojsci i jedan od glavnih instruktora Odbrambene obaveštajne služne. Glavni instruktor Vladimir Đorđević je taktički instruktor brojnim jedinicama i agencijama širom sveta.

Rangiranja pojasa u realnom aikidou (odrasli i deca)
6. Kju beli
5. Kju žuti
4. Kju narandžasti
3. Kju zeleni
2. Kju plavi
1. Kju braon
1. Dan crni
Uslovi za pojaseve realnog aikidoa (odrasli):

ŽUTI POJAS
Odbrana od hvala za istu ruku – (prva forma) poluga na zglobu šake sa fiksacijom na grudima
Odbrana od hvata za istu ruku – poluga na zglobu šake i laktu, prolazak spolja
Odbrana od hvata za suprotnu ruku – poluga na zglobu šake i laktu
Odbrana od hvata za istu ruku – poluga na vratu i bacanje
Odbrana od hvata za istu ruku – poluga na zglobu šake (izvrtanje)
Odbrana od hvata za rame, rever ili grudi – poluga na zglobu šake sa fiksacijom na grudima
Odbrana od udarca odozgo u glavu – propuštanje spolja ili ulazak unutra
Odbrana od kružnog udarca rukom sa strane u glavu – presretanje i fiksacija na ramenu, poluga na zglobu šake
Odbrana od hvata otpozadi jednom rukom za okovratnik – poluga na zglobu ili laktu
Odbrana od obuhvata oko struka otpozadi – hvat za nogu i rušenje sa kontrolom

NARANDŽASTI POJAS

Odbrana od hvata za suprotnu ruku – poluga na zglobu šake i laktu
Odbrana od hvata za istu ruku – poluga na zglobu  šake (fiksacija hvata na zglobu šake)
Odbrana od hvata sa dve za dve  ruke – poluga na zglobu šake  i laktu (prolaz spolja)
Odbrana od udarca odozgo u glavu – presretanje i poluga na zglobu šake
Odbrana od kužnog udarca nogom – poluga na peti (Ahilova tetiva)
Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – izvrtanje šake i poluga na malom prstu (provlakom ispod ruke )
Odbrana od hvata sa dve za dve ruke – poluga na zglobu šake pod pazuhom
Odbrana od udarca odozgo u glavu – poluga na vratu i bacanje
Odbrana od udarca odozgo u glavu – poluga na zglobu šake prethvatom sa obe ruke
Odbrana od uboda nožem odozdo (blok, uvrtanje šake i fiksacija)
Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi – poluga na zglobu  šake

ZELENI POJAS
Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – poluga na zlobu šake i laktu (ulazak unutra i savijanje šake prolaskom spolja)
Idbrana od udarca pesnicom u stomak – poluga na vratu i bacanje
Odbrana od hvata za rever – provlak glavom i poluga na zglobu šake i laktu
Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – ulazak unutra izvlačenjem ruke i poluga na laktu
Odbrana od hvata za istu ruku – propuštanje spolja sa provlakom ispod ruke i poluga na malom prstu
Odbrana od udarca odozgo u glavu – propuštanje spolja sa provlakom ispod ruke i poluga na malom prstu
Odbrana od udarca nogom u stomak – presretanje spolja, bacanje i kontrola
Odbrana od udarca pesnicom u stomak pravo – poluga na zglobu šake (propuštanje spolja i prehvat rukama)
Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – ulazak unutra telom, hvat nadlaktom ruke i bacanje šamarom
Odbrana od hvata otpozadi za okovratnik – okret spolja i poluga na vratu
Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi – provlak i poluga na malom prstu

PLAVI POJAS
Odbrana od uboda nožem odozgo – propuštanje udarca spolja nadole provlakom ispod ruke i poluga na zglobu šake (pritisak dlanom na prste)
Odbrana od uboda nožem u stomak pravo –  propuštanje spolja i poluga na laktu
Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – propuštanje protivnika spolja, poluga na vratu pothvatom i bacanje povlačenjem glave nadole
Odbrana od hvata za rame i udarca odozgo u glavu – poluga na vratu i bacanje
Odbrana od kružnog udarca nogom – ulazak unutra, provlačenje ispod noge i rušenje, fiksacija
Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi – provlak i poluga na vratu
Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi – provlak i povlačenje ruke ispod pazuha
Odbrana od udarca pesnicom u stomak pravo – propuštanje spolja i rušenje šamarom ili udarcem
Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – blok, presretanje nadhvatom lakta, povlačenje odozgo i poluga na zglobu šake
Odbrana od kružnog udarca u glavu – ulazak unutra, prebacivanje ruke preko glave sa polugom  na palcu, zglobu, šaci, laktu
Odbrana od udarca odozgo u glavu spreda – presretanje, postavljanje ramena ispod pazuha i rušenje protivnika okretanjem  njegove glave
Odbrana od udarca oddozgo u glavu – okret spolja i postavljanje pod pazuh, udarac rukom u bradu i poluga na laktu
Odbrana od udarca odozgo u glavu – direktan ulazak unutra i rušenje protivnika okretanjem unazad

BRAON POJAS
Odbrana od hvata otpozadi za okovratnik – ulazak unutra, hvat nadlaktom i šamar sa rušenjem
Odbrana od obuhvata otpozadi oko vrata i hvat za ruku – dve varijante: 1. prebacivanjem ruke koja drži ruku 2. provlakom ispod ruke koja drži vrat
Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi – provlak, ukrštanje ruku, poluga
Odbrana od udarca rukom (pesnicom) u glavu – propuštanje spolja, poluga na vratu
Odbrana od udarca rukom (pesnicom) u glavu – propuštanje spolja, poluga izvrtanjem na ruci
Odbrana od obuhvata otpozadi oko vrata i hvat za ruku – provlak, gušenje reverom kimona  i kontrola
Odbrana od kružnog napada nožem – direktna blokada sa uvrtanjem ruke
Odbrana od uboda nožem odozdo sa strane – poluga torzijom na laktu i zglobu šake
Odbrana od hvata za rever i noža na grlu – propuštanje spolja, poluga na ruci ekstenzijom
Odbrana od direktnog  uboda u stomak – propuštanje spolja, poluga na zglobu šake i okret sa potpunim izvrtanjem šake
Odbrana od kružnog udarca u glavu – direktan ulazak, blok sa povlačenjem lakta odozdo (pothvatom i hvatom za šaku)
Odbrana od pištolja – napad spreda (2 forme)
Odbrana od pištolja – napad otpozadi (2 forme, spolja i unutra)

Sve  vrste  kretanja, sve vrste  padova i leteći padovi
Poznavanje metodike treninga realnog aikidoa (potrebno najmanje godinu  dana asistiranja na treninzima)
Poznavanje teorije realnog  aikidoa
Poznavanje fizičke  pripreme u  realnom  aikidou

Tehnike realnog  aikidoa :
Odbrana od  karate udaraca
Odbrana od istovremenog napada dva ili više napadača koji napadaju različitim hvatovima
Odbrana od dva napadača na sve vrste  napada
Odbrana od napada nožem – jedan napadač
Odbrana od napada nožem – više  napadača
Odbrana od  napada palicom
Odbrana od napada pištoljem
Slobodan  prikaz raznih kombinacija tehnika

Uslovi za pojaseve realnog aikidoa (deca):

ŽUTI POJAS
Kretanja:okret na stopalima, okret oko prednje noge, korak okret, klizeće kretanje.

Padovi:pad nazad, kolut napred.
Poznavanje principa oslobađanja od raznih hvatova.

Tehnike:
Odbrana od hvata za kosu spreda – povlačenje unazad i poluga na zglobu šake
Odbrana od hvata za okovratnik, jednom rukom otpozadi – provlačenje ispod ruke unazad i poluga na zglobu šake
Odbrana od hvata sa strane otpozadi (džeparenje)
Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda – iskorak u stranu i provlačenje ispod ruke
Odbrana od hvata za ruku (rukovanje) – provlačenje i pritisak – sečenje rukom nadole
Odbrana od hvata desnom rukom za desnu ruku – izvrtanje i povlačenje protivnika u krug, spolja
Odbrana od hvata za grudi – povlačenje unazad i poluga na zglobu šake.

NARANDŽASTI POJAS
Kretanja: okret na stopalima, okret oko prednje noge, korak okret, klizeće kretanje.

Padovi: pad nazad, kolut napred – pad napred.

Tehnike:
Odbrana od hvata za ruku (hvat desnom rukom za levu ruku) – iskorak u stranu i poluga na zglobu šake – druga forma
Odbrana od hvata za ruku (rukovanje, desnom rukom za desnu ruku) – okretanje tela, ringišpil
Odbrana od obuhvata oko struka – oslobađanje hvatom za prste
Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda – iskorak u stranu i poluga na zglobu šake – druga forma
Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda – izvrtanje na gore sa fiksacijom na grudima i rušenje
Odbrana od udarca u glavu odozgo – ukrštanje ruku, prva forma.

ZELENI POJAS
Kretanja: okret na stopalima, okret oko prednje noge, korak okret, klizeće kretanje.

Padovi: pad nazad, pad napred.

Tehnike:
Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda, provlačenjem ispod desne ruke – druga forma
Odbrana od kružnog udarca u glavu (šamar)
Odbrana od udarca odozdo u stomak – povlačenje noge unazad i blokada ruke ukrštenim rukama – poluga
Odbrana od hvata za oba ramena odpozadi – povlačenje noge unazad i provlačenje glave između ruku
Odbrana od pozdravljanja – provlačenje i sečenje nadole – poluga na zglobu, izvrtanjem
Odbrana od obuhvata rukom oko vrata kragna – hvat za kosu i povlačenje
Odbrana od udarca ispruženom rukom u glavu – hvat spolja sa dve ruke i povlačenje u krug – prva forma
IZBEGAVANJE napada jednog napadača

PLAVI POJAS
Kretanja: okret na stopalima, okret oko prednje noge, korak okret, klizeće kretanje,    korak okret i okret na petama.

Padovi: pad napred, pad nazad, pad nazad sa ustajanjem, vezani pad napred-pad nazad.

Tehnike:
Odbrana od udarca rukom u glavu odozgo – iskorak u stranu i zaustavljanje udarca ukrštenim šakama – kontrola na zglobu šake
Odbrana od obuhvata oko struka odpozadi – izvlačenje jedne noge i kontrola
Odbrana od hvata za grudi spreda – provlačenje glave i tela ispod jedne ruke
Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke otpozadi – prebacivanje jedne ruke i poluga na zglobu šake izvrtanjem – treća forma
Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda – izvrtanje ruku sa polugom i rušenje napadača hvatom za kosu
Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – propuštanje okretom na unutrašnju stranu i rušenje
Odbrana od kružnog udarca nogom sa strane – propuštanje korakom i okretom – poluga na peti
IZBEGAVANJE napada dvojice napadača.

BRAON POJAS
Dobro znanje svih kretanja.

Pravilan rad svih padova.

Tehnike:
Odbrana od hvata za okovratnik odpozadi – okretanje spolja – rušenje i kontrola
Odbrana od hvata za okovratnik odpozadi – okretanje unutra sa šamarom
Odbrana od hvata za ruku i kragnu – prebacivanje ruke i poluga na zglobu
Odbrana od hvata desnom rukom za levu ruku – ulazak unutra , hvat napadačeve ruke i brzo okretanje – druga forma
Odbrana od hvata desnom rukom za desnu ruku – korak okret spolja i povlačenje napadača za sobom – prva forma
Odbrana od hvata jednom rukom za okovratnik otpozadi – brzo provlačenje ispod ruke i poluga na laktu
IZBEGAVANJE napada više napadača.

CRNI POJAS ZA DECU
Izuzetno talentovani učenici ovog uzrasta imaju mogućnost da se pripremaju za dečiji crni pojas. Tokom dužeg vremenskog perioda, u dogovoru sa trenerom, pripremaju delove propisanog programa i polažu  pred komisijom SCRA, na čelu sa majstorom Ljubomirom Vračarevićem, tvorcem realnog aikidoa.

Program obuhvata:
Prikaz svih vrsta kretanja (pravilan stav, odsečno pravilno kretanje)
Pravilan rad svih vrsta padova
Principi oslobađanja od raznih vrsta hvatova
Besprekorno izvođenje najmanje po 5 tehnika odbrane od:
raznih vrsta hvatova spreda
raznih vrsta hvatova otpozadi
udaraca rukom u glavu odozgo
udaraca rukom u glavu sa strane
nožnih udaraca
karate udaraca
napada nožem
IZBEGAVANJE napada  dva i više napadača.

 

Real-Aikido-Belts

Leave A Comment

Učlani se:

 

Asocijacije, Federacije, Klubovi, Instruktori, nazovite predstavnika ODBRANA Tima u Srbiji i postanite clan Srpske Asocijacije Borenja i Streljastva, punopravnog clana Svetske Federacije!

Telefon:    +381 69 699232
Email:    info@odbrana.rs
Adresa: Brace Jerkovic 137A, Vozdovac 11010 Beograd, Srbija

ОДБРАНА – ODBRANA

 

Тактички Систем Самоодбране

Tactical Defense System

Тактическая Система Самозащиты