odbrana logo

ODBRANA – Takticki Sistem | Samoodbrana, Prakticno Streljastvo

Odbrana je taktički sistem (borilačka veština) samoodbrane razvijen u kasnim 1990-im, u Čikagu, SAD. Taktički sistem samoodbrane je razvio srpsko američki državljanin Vladimir Đorđević koristeći tehnike realnog aikidoa, kikboksa, džijudžice, bliske borbe prsa u prsa, borbe sa nožem i ulične tuče. Odbrana je zasnovana na momentalnom defanzivnom reagovanju i neutralizaciji pretnje uz ofanzivno eliminisanje agresije. Odbrana je danas sastavni deo taktičke i fizičke obuke vojno policijskih struktura, obezbeđenja, civila, žena i dece.

Principi Odbrane:
Odbrana podstiče članove da izbegavaju konfrontaciju. Ukoliko je to nemoguće, onda borbu treba završiti na najbrži i najefikasniji način. Napadi su usmereni na najugroženije delove tela, a obuka nije ograničena samo na tehnike koje izbegavaju ozbiljne povrede. Trening Odbrane je maksimalno siguran za studente sa upotrebom zaštitne opreme i korišćenjem razumne sile. Članovi uče da se odbrane od raznih napada i da mu se suprotstave koristeći udarce rukom, nogom, tehnike zaključavanja, bacanja… Specifičnost treninga i prepoznatljivost Odbrane je samoodbrana od dva i više napadača sa ili bez oružija. Studenti pored samoodbrane, prolaze vojnu fizičku spremu, obuku u korišćenju i odbrani od napada od puške, pištolja, palice, noža.


ОДБРАНА – Тактическая Система Самозащиты | Самооборона, Практическая Стрельба

Одбрана, тактической системы (боевое искусство) самообороны был создан в конце 1990 годов, в Чикаго, Америке. Тактическая система самообороны , разработанная сербским американского гражданина Владимира Джорджевич , используя технику реального айкидо, кикбоксинг, джиу – джитсу, рукопашного боя рук в руки, борьба с ножом и уличных драк. Защита основана на немедленной защитную реакцию и нейтрализовать угрозы с ликвидацией наступательной агрессии. Защита теперь является неотъемлемой частью тактической и физической структуры подготовки полицейских военной, безопасности, гражданских лиц, женщин и детей.

Одбрана Принципы:
Одбрана призывает членов, чтобы избежать конфронтации. Если это невозможно, то бой закончится в самом быстром и эффективном способе. Атаки направлены на наиболее уязвимые части тела, но обучение не ограничивается методами, которые позволяют избежать серьезных травм. Нападение Одбрана является максимально безопасным для студентов с использованием средств индивидуальной защиты и использования разумной силы. Члены научиться защищать себя от различных атак и противостоять ему, используя удары руками, ногами, захватывая технику, броски … Специфика подготовки и признания Одбрана самообороны еще два нападающих с или без оружия. Студенты в дополнение к самообороне, проходят военную физическую подготовку фитнес в области использования и защиты от атак из пушек, ружей, палки, ножи.


ODBRANA – ОДБРАНА (English)

Leave A Comment

Učlani se:

 

Asocijacije, Federacije, Klubovi, Instruktori, nazovite predstavnika ODBRANA Tima u Srbiji i postanite clan Srpske Asocijacije Borenja i Streljastva, punopravnog clana Svetske Federacije!

Telefon:    +381 69 699232
Email:    info@odbrana.rs
Adresa: Brace Jerkovic 137A, Vozdovac 11010 Beograd, Srbija

ОДБРАНА – ODBRANA

 

Тактички Систем Самоодбране

Tactical Defense System

Тактическая Система Самозащиты